REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW ORBEA W PUNKTACH STACJONARNYCH I MOBILNEJ WYPOZYCZALNI WROCLOVE SPORT


 § 1

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych zwanych w dalszej części: „sprzętem” dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych korzystających z wypożyczalni rowerów Wroclove Sport.

 

§ 2

Definicje

    Regulamin - niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z wypożyczania sprzętu w wypożyczalni Wroclove Sport. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie sprzętu w wypożyczalni.

    Definicja: Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca stroną Umowy najmu.

    Definicja: Wynajmujący – Stowarzyszenie Wroclove Sport, ul. Szparagowa 3/1, 52-311 Wroclaw, NIP 8992886211

    Definicja:Rower elektryczny - rower posiadający dodatkowe wspomaganie, zasilany silnikiem elektrycznym z akumulatora, wynajmowany Najemcy w ramach Umowy najmu.

    Usługa najmu – wynajem sprzętu na warunkach określonych w Umowie najmu. Umowa reguluje w szczególności liczbę i typ rowerów, czas najmu (datę wynajmu i godzinę zwrotu), liczbę dni, miejsce wynajmu i zwrotu, jak również wynajem dodatkowych elementów sprzętu i wyposażenia oraz ewentualne świadczenia dodatkowe.

 

§ 3

Wypożyczenie sprzętu możliwe jest po złożeniu podpisu na Umowie najmu, który potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje.

 

§ 4

Cały sprzęt sportowy i rekreacyjny jest własnością Stowarzyszenia Wroclove Sport, 52-311 Wroclaw, NIP 8992886211

 

§ 5

Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie, ale może nosić ślady wcześniejszego użytkowania.


§ 6

Wypożyczenie sprzętu następuje po przedstawieniu przez Najemcę dokumentu potwierdzającego tożsamość, wniesieniu opłaty za wynajem sprzętu zgodnie z cennikiem wypożyczalni oraz kaucji. Szczegółowe warunki najmu określa Umowa najmu.


 § 7

    Przekazanie i odbiór sprzętu możliwy jest następujący sposób:

 - z dostawą po stronie Wynajmującego – w miejscu i czasie ustalonym między stronami Umowy Najmu osobiście, mailowo lub telefonicznie: rower@wroclovesport.pl, tel. 533 066 257

- z odbiorem własnym przez Najemcę - w ustalonym telefonicznie punkcie we Wrocławiu, Rudzie Milickiej, Katach Wroclawskich.

    Sposób dostawy i zwrotu sprzętu zostanie zawarty w Umowie najmu.


 § 8

    Czas wypożyczenia sprzętu liczony jest w dniach najmu.

    Okresy najmu:Dzień najmu (okres do 10 godzin od momentu przekazania sprzętu), weekend najmu ( od piątku wieczora do niedzieli wieczora), tydzień najmu (od poniedziałku rana do niedzieli wieczora)


§ 9

    Najemca wynajmuje sprzęt po dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem telefonu lub e-mailu (tel. 533 066 257, rower@wroclovesport.pl)

    Na poczet rezerwacji sprzętu Wynajmujący pobiera bezzwrotną przedpłatę w wysokości 50% całkowitego kosztu wypożyczenia.

    Bezzwrotna przedpłata stanowi część zapłaty Najemcy dla Wynajmującego za wypożyczony sprzęt.

    W przypadku nieodebrania sprzętu w pierwszym dniu rezerwacji wpłacona bezzwrotna przedpłata przepada na rzecz Wynajmującego


§ 10

Wynajmujący odmówi wypożyczenia sprzętu w poniższych przypadkach, gdy:

    Osoba chcąca wynająć rower lub sprzęt sportowy znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających.

    Osoba chcąca wynająć sprzęt nie przedstawi dokumentu potwierdzającego tożsamość.

    Osoba chcąca wynająć sprzęt nie wpłaci kaucji.

    Osoba chcąca wynająć sprzęt odmówi podpisania Umowy najmu.


§ 11

Niniejszy regulamin wchodzi w zycie i obowiązuje od 12 sierpnia 2023 r.